Na trhu existuje celá řada výrobků, které se liší podle typu základní nosné desky. Základní rozdělení parket je podle počtu vrstev, z nichž jsou složeny, což mohou být dvouvrstvé, příp. třívrstvé parkety. V samotném začátku můžeme dvouvrstvé parkety rozdělit na dva typy, v závislosti na tom, jaká je jejich podpůrná vrstva, třívrstvé parkety pak mohou být sestaveny i z více než tří vrstev.

Některé parkety mají základní desku ze smrku, některé dvouvrstvé parkety pak mají základní desku z HDF (dřevovláknitá deska s velkou hustotou, anglicky high density fiberboard).

Níže vysvětlíme základní vlastnosti obou typů podlahových krytin, čímž vám chceme usnadnit výběr a omezit jej pouze na ty, které odpovídají vašim potřebám.

Dvouvrstvé parkety – 1. volba pro podlahové vytápění

Dvouvrstvé parkety se celou svou plochou lepí na zem a představují proto skvělou zvukovou izolaci. Jelikož mají dvouvrstvé parkety malou konstrukční tloušťku, a tím pádem i nižší hodnotu tepelné odolnosti, jsou tak nejvhodnější pro montáž na potěry s teplovodním podlahovým vytápěním.

Vrchní vrstva dvouvrstvých parket

Vrchní vrstva je u dvouvrstvých parket nazývána též nášlapnou vrstvou a je vyrobena z ušlechtilého, tvrdšího dřeva, o tloušťce od 2,5 mm do 4 mm. Vrchní vrstvu tvoří nejčastěji dub, buk, jasan, ořech nebo třešeň. Vrchní vrstva parket je obnovitelná, lze ji brousit a vícekrát renovovat, což znamená, že se snadno udržuje.

Nosná deska

Spodní vrstva, resp. nosná část, je vyrobena z měkčího dřeva (smrk) nebo HDF a je příčně spojena s vrchní vrstvou ušlechtilého dřeva.

Při výběru parket má kromě vzhledu klíčový význam také ochrana dřeva, což znamená, že prostory s velkým zatížením vyžadují lépe ošetřené parkety, ložnice a jiné méně namáhané prostory zase naopak méně ošetřené dřevo.

Přednosti dvouvrstvých parket

Přednost dvouvrstvých parket spočívá ve větší míře stability dřeva při teplotních rozdílech. Z těchto důvodů a díky průřezům ve spodní vrstvě (což umožňuje rychlejší tepelnou prostupnost), jsou nejvhodnější pro podlahové vytápění. Klasické parkety mají větší hustotu a změna teploty má podstatně větší vliv na změny na parketách.

Třívrstvé parkety

Jak je zřejmé z jejich názvu, skládají se třívrstvé parkety ze 3 vrstev. Existují dva způsoby montáže: můžeme je pokládat jako plovoucí podlahu (parkety se zacvakávacím systémem montáže) nebo je lepit po celé jejich ploše (systém spojování parket pero-drážka). V prvním případě hovoříme o suchém montážním systému pokládání parket, přestože i tyto podlahy se dají lepit po celé své délce na podklad. Přednostmi plovoucí podlahy jsou jednoduchá a rychlá montáž. Ihned po dokončení montáže je podlaha připravená k použití. Montáž s lepením zase snižuje možnost skřípání a zvuků při chůzi.

Vrstvy třívrstvých podlah:

Vrchní vrstva: vrchní vrstva je vyrobena z ušlechtilého dřeva, o tloušťce alespoň 2-3 mm. Vrchní vrstva je vyrobena z ušlechtilého dřeva: dub, jasan, buk, javor, ořech nebo třešeň.

Prostřední vrstva: prostřední vrstva je vyrobena z měkčího dřeva (smrk, jehličnany, …).

Spodní vrstva: má funkci stabilizátoru celé konstrukce podlahy a je nejčastěji vyrobena z dřeva jehličnanů.

Přednosti hotových třívrstvých parket

Základními výhodami jsou výdrž, dlouhá životnost, rychlá a jednoduchá montáž a použití ihned po dokončení montáže. Parkety je možné zabudovat přímo na potěr s podlahovým vytápěním, i když častěji se pro tyto účely používají dvouvrstvé parkety.

Závěr

Navzdory opačnému přesvědčení není trvanlivost parket podmíněna vrchní vrstvou parket, nýbrž kvalitním provedením, špičkovým slepením vrstev, přesností výroby, odbornou montáží a koneckonců též správnou údržbou podlah. Daleko více informací o podlahových krytinách se dozvíte u našich odborníků, proto je navštivte v prodejně na Praze 3 nebo v našem novém studiu v rámci společnosti Pro bydlení v Nových Butovicích. Naši poradci vám s radostí pomohou vybrat podlahovou krytinu, která Vašim prostorám vtiskne výjimečný charakter.

Dvouvrstvé a třívrstvé parkety