Podpora

01

Technické návody

Pro montáž na elektrické podlahové vytápění jsou vhodné pouze některé podlahové krytiny. Při montáži podlahové krytiny vždy ověřte vhodnost podlahové krytiny pro teplovodní nebo elektrické podlahové vytápění. Zajistěte, aby byl systém podlahového vytápění namontován odborně a aby byl kompatibilní s technickými požadavky výrobce podlahové krytiny.

  • 1. DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY NA PODLAHOVÉM VYTÁPĚNÍ

    

   Na nízkoteplotní systémy podlahového vytápění se mohou pokládat parkety a další podlahové krytiny, které jsou určeny pro podlahové vytápění. Dřevo má střední úroveň tepelného odporu. Vhodné jsou tenčí parkety tloušťky 10 až 15 mm s tepelným odporem do 0,15 m2K/W. Dřevo se na ohřívaném potěru zahřeje, následně se vysuší, což vede ke smrštění a »pracování« dřeva.

   Pracování dřeva je konstrukčně značně sníženo u hotových dvouvrstvých nebo třívrstvých parket. Některé druhy dřeva reagují na změnu vlhkosti rychleji a intenzivněji. Doporučujeme, abyste na podlahové vytápění nepokládali parkety z následujících druhů dřeva: javor, buk, oliva, akát, bambus, wenge, bubinga, cumaru, bříza černá, ipe, mutenye, jatoba, kempas, massaranduba, palisandr, pyinkado, černý siris, sapeli a tigerwood, jelikož se může stát, že se v topné sezóně, obzvláště u širších desek a tangenciálního dřeva, objeví mezi destičkami parket spáry.

   Olejované parkety mají otevřenější strukturu dřeva než lakované. Díky nátěru, který nevytváří film, lépe dýchají a rychleji se přizpůsobují prostředí, v němž se nachází. Pokud se nachází v suchém a teplém prostředí, také se rychleji vysušují.

  • 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY

    

   Potěr musí být položen dle návodů výrobce a norem. Povrch musí být rovný, hladký, pevný a čistý, potěr kompaktní, suchý a bez prasklin. Podlahové vytápění musí projektovat a namontovat odborníci. Trubky vytápění musí být položeny minimálně 35 mm pod povrchem potěru, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení tepla na povrchu. V opačném případě může na podlahové krytině docházet ke vzniku spár a deformací. Nejvyšší povolená povrchová teplota podlahové krytiny za provozu je 26 oC.

   Nejvyšší specifický tepelný výkon na ploše podlahových krytin je do 60 W/m2. Regulace teploty podlahového vytápění musí být systémová. Relativní vlhkost vzduchu v místnostech s položenou podlahovou krytinou musí být mezi 50 a 60 % a teplota mezi 18 a 22 oC. Nejvyšší povolená vlhkost potěru pro pokládku podlahové krytiny je u cementového potěru do 1,8 %, u anhydritového do 0,3 %, měřeno podle metody CM. Výrobce potěru musí předem předpokládat a označit místa k CM měření. Před pokládkou podlahové krytiny musí být provedeno spuštění podlahového vytápění dle následujícího protokolu.

  • 3. PROTOKOL SPUŠTĚNÍ VYTÁPĚNÍ

    

   (pro cementový potěr typ A4) Po předepsaném 21denním klidu cementového potěru (alespoň 7 dní u anhydritového potěru) můžeme topný systém postupně spustit. Do systému bez nočního přerušení přivádíme vodu s konstantní teplotou dle následujícího postupu.

    
   Den Teplota
   1 25 °C
   2 30 °C
   3 35 °C
   4 40 °C
   5 45 °C
   6 50 °C
   7 55 °C
   8 – 20 55 °C
   21 50 °C
   22 45 °C
   23 40 °C
   24 35 °C
   25 30 °C
   26 25 °C
   27 ……
    

   Pokud jsou topné hadice osazeny ve střední výšce potěru – typ potěru A3 (ne přímo na tepelnou izolaci), musí po popsaném postupu po ochlazení potěru následovat ještě dodatečný krátkodobý teplotní šok ohřátím potěru na nejvyšší teplotu a ochlazením. Po ochlazení potěru je provedeno měření obsahu zbytkové stavební vlhkosti podle metody CM.

  • 4. PŘED POKLÁDKOU

    

   Pokud obsah vlhkosti v potěru dosáhne odpovídající suchosti, můžete začít s pokládáním. V opačném případě pokračujte s přiváděním vody o teplotě 40 oC, dokud není dosažena požadovaná suchost potěru. Během sušení je potřeba zajistit dostatečné větrání místnosti bez průvanu. Před pokládkou podlahové krytiny teplotu postupně snižujte, 2–3 dny před zahájením prací systém vypněte, respektive teplotu potěru na 15 až 18 oC a teplotu vzduchu v místnosti na 15 až 20 oC. Doporučujeme, aby se na podlahově vytápěný potěr lepilo. Lepidla a případné nátěry musí být vhodné pro podlahové vytápění.

  • 5. PO POKLÁDCE

    

   Podlahové vytápění můžete postupným zvyšováním teploty vody po 5 oC denně spustit 3 dny po pokládce podlahové krytiny. Udržujte teplotní a klimatické podmínky popsané v bodu 2. technické požadavky. V topné sezóně se dle potřeby provádí dodatečné vlhčení vzduchu.

 

OBECNĚ

Vaše dřevěná podlaha potřebuje odpovídající péči a údržbu. K čištění nečistot, jako je např. písek, používejte vysavač s měkkým nástavcem, měkký smeták nebo hadr. Ke vchodům umístěte kvalitní rohožku, která zabrání přenášení písku na parkety.

Na nohy nábytku nasaďte ochranné podložky z filcu, jimiž zabráníte odření. Nábytek neposunujte tažením, ale zvedněte ho a přeneste.

V případě rozlití vody nebo jiných tekutin je ihned setřete. Skvrny od kávy, červeného vína nebo kečupu ihned odstraňte, jelikož mohou zanechat trvalé skvrny. Ohledně odstranění odolných skvrn se poraďte s vaším prodejcem parket.

Pokud je podlaha velice znečištěná, je potřeba ji vyčistit ručně vlhkým hadrem. Nepoužívejte mokré hadry, ze kterých teče voda, jelikož tak může dojít k poškození dřeva (zpuchření). Rovněž není povoleno použití vodních vysavačů.

Důležitou podmínkou dlouhé životnosti dřevěné podlahové krytiny je příznivé klima v místnosti s teplotou kolem 20 °C a relativní vlhkostí vzduchu od 50 do 60 %. Tyto podmínky můžete sledovat elektronickým měřičem vlhkosti nebo meteorologickou stanicí (obzvláště důležité v době topné sezóny). Optimální relativní vlhkost vzduchu lze udržovat pomocí elektrických zvlhčovačů vzduchu.

LAKOVANÉ POVRCHY

Lakované parkety po ukončené montáži umyjte čisticím prostředkem na lakované povrchy. Ten může být ve formě koncentrátu, který se ředí vodou (dodržujte návod), ještě jednodušší k použití je čisticí prostředek v rozprašovači v rozředěné formě. Podlahu je zapotřebí dobře vysát, abyste odstranili pevné nečistoty. Navlhčete měkký hadr a umývejte na obě strany.

Parkety můžete dodatečně ošetřit vhodným prostředkem pro péči o parkety, který obsahuje také určité procento laku. Kromě první impregnace ho můžete použít i následně (1–2 x ročně), protože tím lak osvěžíte a zakryjete drobné oděrky. Podlaha je pár hodin po nanesení nepochůzná. Dodržujte pokyny prodejce.

Ohledně agresivnějších skvrn se o vhodnosti použití různých čistidel na specifické skvrny poraďte s odborníkem.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují vosk. Neumývejte tekoucí vodou.

Když se na parketách objeví větší opotřebení laku, rozhodněte se pro opětovné broušení a lakování. Pokud je lak z povrchu již zcela odstraněn, parkety se obtížně renovují. Opětovné broušení a lakování přenechejte odborníkovi-parketářovi.

OLEJOVANÉ POVRCHY

K olejování parket se používají oleje, které zdůrazňují přirozený vzhled dřeva a zvyšují jeho odolnost vůči opotřebení, nečistotám a vlhkosti.

Olejované parkety ihned po ukončené montáži očistěte čisticím prostředkem na olejované povrchy. Tím povrch chráníte před nečistotami a podlahu dodatečně chráníte. Ke správnému nanesení dodržujte návod, který platí pro čisticí prostředek, jenž používáte. Obecnou radou je, že je třeba podlahu nejprve vysát, respektive dobře umýt. Poté čisticí prostředek smíchejte v odpovídajícím poměru s vodou (dodržujte návod). Měkkým hadrem namočeným v tomto roztoku čisticí prostředek naneste na dřevěnou podlahu. Z hadru nesmí kapat.

Na větších plochách použijte dvě vědra. V jednom by měla být voda smíchaná s čisticím prostředkem a ve druhém čistá voda, ve které hadr dodatečně vymácháte. Hadr vždy vymáchejte nejdříve v čisté vodě, teprve poté ho namočte do vody s čisticím prostředkem. Po tomto nanesení již podlahu dodatečně neumývejte hadrem namočeným pouze v čisté vodě, protože byste smyli ochrannou vrstvu. Nechte několik minut, aby se čisticí prostředek dobře vsákl, poté podlahu setřete suchým hadrem ve směru vláken dřeva.

I následně podlahu pravidelně udržujte čisticím prostředkem na olejované povrchy. Na začátku by to mělo být jednou týdně, resp. vzhledem k zatížení podlahy zvažte, kolik péče potřebuje, avšak ne méně jak jednou měsíčně. Po každém umytí prostředkem na olejované povrchy bude vaše podlaha méně citlivá na nečistoty a skvrny.

Po ukončeném obyčejném »vlhkém« umytí můžete odolnější skvrny odstranit několika kapkami jemného koncentrovaného čisticího prostředku, které naneste přímo na skvrnu. Nechejte působit cca 5 minut a podlahu znovu omyjte obyčejným roztokem na umývání (voda čisticí prostředek).

Periodicky je olejované povrchy zapotřebí osvěžit i nanesením udržovacího oleje. Povrchy, kde byla ochranná vrstva oleje odstraněna opotřebením podlahy, získají po nanesení oleje opět pěkný vzhled. Podle natur nebo bíle olejovaného povrchu použijte odpovídající olej (natur nebo bílý).

Před nanesením oleje je zapotřebí podlahu zcela omýt. K odstranění zbytků čisticího prostředku omyjte podlahu intenzivním čisticím prostředkem. Poté začněte s olejováním. Olejování neodkládejte příliš dlouho, až je podlaha bez ochranné vrstvy a opotřebená, neboť tím ztrácí na vzhledu a není možné ji zcela renovovat.

Při olejování musí být teplota mezi 16 oC a 20 oC.

Naneste trochu oleje na podlahu a rovnoměrně ho rozetřete pomocí lešticího stroje s odpovídajícím filcem, respektive ručně bavlněným hadrem. Nechte 10 až 15 minut působit. Pokud celý povrch není dobře naolejovaný, postup zopakujte. Veškeré přebytky oleje z podlahy odstraňte pomocí hadru. Abyste zabránili příliš velké spotřebě oleje během jednoho nanesení, doporučujeme k nanesení oleje použít rozprašovač.

Po jedné hodině podlahu vyleštěte ručně, případně pro lepší výsledky lešticím strojem (150 otáček za minutu), bílým nebo červeným filcem. Rohy a ostatní těžko přístupné části vyleštěte ručně. Leštěte tak dlouho, až je povrch suchý. Poslední leštění je nutné provést ve směru vláken dřeva.

Upozornění: nebezpečí samovolného vznícení. Hadry nasáklé olejem je třeba ihned po ukončení práce vymáchat ve vodě a usušit je venku.

Podlaha by měla po ukončené údržbě schnout alespoň 24 hodin, než je opět pochůzná. Olej se vytvrzuje přibližně ještě jeden týden a tehdy je třeba dbát při posunování těžkých věcí zvýšené opatrnosti.

K dodatečné ochraně před nečistotami je po 7 dnech zapotřebí povrch ošetřit ještě čisticím prostředkem.

Nepoužívejte hadry, které obsahují mikrovlákna, jinak vaše podlaha zhrubne a bude velice citlivá na nečistoty. Používejte pouze hadry vyrobené z přírodních vláken, jako je bavlna nebo plsť.

 • 1. PŘED POKLÁDKOU

   • 1.1. Povolená vlhkost podkladu:

     
    • cementový potěr do 2,0 %, cementový potěr s podlahovým vytápěním do 1,8 %,-anhydritový potěr do 0,5 %, anhydritový potěr s podlahovým vytápěním do 0,3 %,
    • dřevěný podklad 9 ± 2 %,
    • anhidritni estrih do 0,5 %, anhidritni estrih s talnim
    • dřevotřískové a podobné desky 9 ± 4 % / 8 ± 2 %.
     
   • 1.2. Potěr musí být proveden v souladu s předpisy:

     
    • musí být zajištěna hydroizolace, tepelná izolace a zvuková izolace, odpovídající dilatační spáry,
    • rovnost a úroveň podkladu musí být přizpůsobeny požadavkům jednotlivých druhů podlahových krytin,
    • plocha k pokládce musí být čistá, kompaktní, ne příliš hrubá, bez prasklin a adekvátně savá,
    • teplota podkladu během pokládky a ještě 48 hodin po pokládce musí být mezi 15 °C a 18 °C,
    • u potěrů s teplovodním podlahovým vytápěním je před montáží potřeba provést postupné ohřívání dle předepsaného protokolu o spuštění podlahového vytápění.
    • Vhodnou připravenost potěru musí zajistit investor zadavatel prací. Pokladač má právo a povinnost kontrolovat výše uvedené parametry a upozornit na zjištěné nedostatky. Pokladač se může v rámci své činnosti (po domluvě) podílet na přípravě podkladu nebo jeho sanaci.
     
   • 1.3. Místnosti a dřevěné podlahové krytiny musí být vhodně temperovány a aklimatizovány:

     
    • místnost nesmí být vystavena průvanu, minimální teplota v místnosti musí být 15–18 °C a relativní vlhkost vzduchu 50–60 %,
    • dřevěná podlahová krytina by měla být alespoň 48 hodin před pokládkou skladována uprostřed místnosti, ve které bude položena,
    • jednotlivé balíky dřevěné podlahové krytiny se otevírají těsně před zahájením pokládky.
      Investor -zadavatel prací je povinen zajistit odpovídající podmínky v objektu. Dodavatel prací je (pokud není dohodnuto jinak) povinen dodat zboží do objektu a investor-zadavatel prací je povinen ho převzít z dopravního prostředku a uskladnit do místností, aby se přiměřeně temperovalo. Dodá-li dřevěné podlahové krytiny do objektu pokladač, je zadavatel-investor povinen nabídnout s uskladněním parket veškerou pomoc a podporu. Za materiál, který je uskladněn v objektu, je odpovědný zadavatel-investor.

   • 1.4.

    Zadavatel je povinen zkontrolovat, zda dodané parkety odpovídají výběru. Materiál musí do pokládky zůstat v originálním obalu. Pokud je otevřen, musí být parkety ještě téhož dne znovu neprodyšně zabaleny.


   • 1.5.

    Povolená vlhkost parket je 7 % ± 2 %. Parkety, které se montují do objektu, musí mít vlhkost, jež by měla být co nejblíže vyvážené vlhkosti dřeva s ohledem na prostředí v objektu během provozu objektu.    Pokladač je povinen před zahájením prací zkontrolovat podmínky v objektu i vlhkost dřevěné podlahové krytiny a zapsat je do předávacího protokolu.

   • 1.6.

    Před pokládkou dřevěných podlahových krytin musí být veškeré ostatní práce, s výjimkou montáže zárubní dveří, poslední fáze malování a jemné montáže topných těles, ukončeny. Uvedené práce mohou být provedeny po ukončení pokladačských prací.


   • 1.7.

    Místnosti, ve kterých se provádí pokládka podlah, musí být uzavřeny.    Nesmí v nich být prováděny jiné práce – nesmí zde být jiní dodavatelé. Zadavatel-investor je pokladači povinen zajistit vhodné pracovní podmínky a přístup k energetickým přípojkám.

 • 2. PO POKLÁDCE

   
   • 2.1.

    Po ukončení pokládky se po ploše nesmí chodit nebo ji jakkoli zatěžovat minimálně 24 hodin.

   
   • 2.2.

    Položené dřevěné podlahové krytiny v prvním období po pokládce se nesmí částečně nebo zcela pokrývat ani používat jako odkládací plocha.


   • 2.3

    Místnost je zapotřebí chránit před vniknutím další vlhkosti.    Po pokládce musí být zajištěny následující klimatické podmínky:

    • teplota místnosti 15 °C – 25 °C,
    • relativní vlhkost vzduchu 50 % – 60 %.
   
 • 3. BROUŠENÍ A POVRCHOVÁ OCHRANA PARKET (PLATÍ PROHOTOVÉ PARKETY)

   
   • 3.1.

    Parkety musí být po pokládce 5 až 14 dní v klidu (odhad dodavatele). Po tuto dobu se v místnosti nesmí vykonávat žádné práce, které by mohly parkety poškodit nebo způsobit skvrny (silikon, olej, vápno…), opatrnost platí i pro chůzi po parketách.

   
   • 3.2.

    Po klidové fázi parket dodavatel zhodnotí, zda jsou splněny veškeré podmínky potřebné ke kvalitnímu pokračování prací, v opačném případě investorovi navrhne odpovídající řešení. Případné dodatečné náklady hradí investor-zadavatel.

   
   • 3.3.

    Dodržovat bod 1.5., 1.6. a 1.7.

   
   • 3.4.

    V místnosti, kde práce probíhají, musí být zajištěny následující podmínky:    • teplota místnosti 15 °C – 25 °C,
    • relativní vlhkost vzduchu 50 % – 60 %,
    • místnost nesmí být prašná, nesmí být vystavena
    • průvanu a slunci (stínění),
    • vrstvy laku následují v rozestupu maximálně 48 hodin.
   •  
   • 3.5.

    V místnosti, kde práce probíhají, musí být zajištěny následující podmínky:    • pochůznost min. 48 hodin,
    • mechanická zatížení min. 7 dní.
02

Záruka

 

OBECNĚ

Vaše podlahová krytina potřebuje odpovídající péči a údržbu. V případě rozlití vody nebo jiných tekutin je ihned setřete. Ohledně odstranění odolných skvrn se poraďte s vaším prodejcem parket.

Důležitou podmínkou dlouhé životnosti podlahové krytiny je příznivé klima v místnosti s teplotou kolem 20 °C a relativní vlhkostí vzduchu od 50 do 60 %. Tyto podmínky můžete sledovat elektronickým měřičem vlhkosti nebo meteorologickou stanicí (obzvláště důležité v době topné sezóny). Optimální relativní vlhkost vzduchu lze udržovat pomocí elektrických zvlhčovačů vzduchu.

Největším nepřítelem podlahových krytin jsou voda a písek. Čisté podlahy docílíme zametáním, utíráním prachu a občasným umýváním vlhkým, ne však mokrým hadrem. Podlahové krytiny nesmíme umývat vodou, jelikož tak může dojít k poškození výrobku (zpuchření). Rovněž není povoleno použití vodního vysavače.

Ke každodenní údržbě doporučujeme použití čisticích prostředků na podlahové krytiny, které používáme v souladu s návodem, jenž je na nich uveden.

K čištění nečistot, jako je např. písek, používejte vysavač s měkkým nástavcem, měkký smeták nebo hadr. Ke vchodům umístěte kvalitní rohožku, která zabrání přenášení písku na podlahovou krytinu.

Nohy židlí, stolů a ostatního nábytku, které bodově tlačí do podlahové krytiny,
musí být opatřeny filcovými podložkami, jež musí být přilepeny, ne upevněny hřebíky. Nábytek neposunujte tažením, ale zvedněte ho a přeneste.

Pokládku podlahových krytin ve vlhkých místnostech, jako jsou např. sauny a koupelny, nedoporučujeme.

OLEJOVANÉ POVRCHY – VENKOVNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

Dřevěná terasa, ať už nová, či stará, vyžaduje určitou údržbu hodnou úsilí, abyste byly s jejím vzhledem dlouhou dobu spokojeni. Povětrnostní vlivy způsobují pnutí a smršťování dřeva, které zapříčiní změny dřeva, obzvláště pokud se povětrnostní vlivy rychle mění (například krátkodobý déšť a hned po něm silné slunce).

Nejvíce změn na dřevěné terase vzniká v prvním roce po pokládce.

Srážky nejprve způsobí vymývání oleje na dřevo na povrchu. Vymývání je vždy nestejnoměrné a kvůli tomu se na dřevě objeví šmouhy. Pokud je srážek více, dřevo získá rychleji stejnoměrnou barvu, která se pomalu mění v šedou, světlejší nebo tmavší, v závislosti na použitém druhu dřeva. Například teak začne být časem stříbrně šedý a ipe získá o něco tmavší šedou barvu.

Znepokojující situace může nastat v případech, kdy je část terasy pokryta a není vystavena srážkám. Tato část terasy nezešedne, respektive šedne značně pomaleji než část, která je srážkám vystavena. Možnosti uživatele terasy jsou v tomto případě následující:

 • 1. Zachovat stávající stav,

 • 2. Použít určité procesy ke srovnání barvy – k zešednutí pokryté části terasy,

 • 3. Natřít terasu vhodným olejem a nátěr periodicky obnovovat.

Nejnáročnější je poslední volba, protože obnova nátěru vyžaduje určitý rozsah prací a správný postup. Nátěry olejem jsou totiž u kvalitních druhů dřeva (teak, ipe, cumaru) z důvodu prodloužení jeho trvanlivosti zcela nepotřebné.

Nejlepší způsob čištění terasy je pravidelné mytí vodou, obzvláště v zatíženějších prostředích, kde kvůli nečistotám ze vzduchu zůstane přes zimu na dřevě tmavý povlak, který je na jaře nutno očistit, aby terasa opět získala svůj lesk. Pokud používáte rozprašovač s větším tlakem vody, používejte ho velice opatrně a k povrchu terasy se příliš nepřibližujte, aby nedošlo k poškození povrchu.

Ve znečištěnějším prostředí (příklad je z Lublaně) je občasné čištění dřeva nutné, jinde postačuje čištění jednou za rok na začátku sezóny.

Pokud je kvůli určitým skvrnám zapotřebí použít čisticí prostředek, je nejlepší mýdlo, respektive čisticí prostředky na jeho bázi. O použití čisticích prostředků se poraďte s dodavatelem dřeva, protože při použití nevhodných čisticích prostředků může dojít k efektům na struktuře dřeva. Dle potřeby můžete použít i měkký kartáč, avšak nikdy ne hrubý kartáč, aby nedošlo k poškození povrchu dřeva.

K čištění venkovních podlahových krytin doporučujeme čisticí prostředek OIL CLEANER, výrobce Tover s.r.l.

Olejování dřevěných teras používáme především ze dvou důvodů, k udržování přirozené barvy dřeva a k prodloužení jeho trvanlivosti, což však platí pouze pro méně kvalitní druhy dřeva, jako je modřín.

Dle našich zkušeností většina majitelů teras, kteří se rozhodnou pro olejování, po několika letech od olejování upustí a terasu zcela přenechají počasí. V případě částečně pokrytých teras poté dojde k podstatně větším rozdílům v barvě pokryté a exponované části terasy, což je podstatně náročnější sjednotit, než kdyby olejování nikdy nepoužili.

K olejování povrchu vnějších dřevěných podlah používejte impregnační olej OIL4SUN, výrobce Tover s.r.l.

Prostředky na obnovu přirozeného vzhledu dřeva jsou většinou chemické přípravky, které na dřevo působí agresivně. Při jejich použití k čištění povrchu je většinou potřeba kartáčem odstranit zešedlá vlákna. Při tom obvykle dojde k nerovnoměrnému odstraňování mezi tvrdšími a měkčími vlákny, takže dřevo poněkud zhrubne. K tomu nedochází u velice tvrdých druhů dřeva, jako jsou ipe a cumaru. Po použití čisticího prostředku následuje nátěr dřeva olejem.

U teaku se vyvarujte prostředků na obnovu přirozeného vzhledu dřeva, protože některé prostředky mohou olej ve dřevě rozpouštět, což později způsobí odpadávání povrchových buněk.

K odstranění šedi na povrchu venkovních dřevěných podlah používejte prostředek k odstranění šedi GREY FREE, výrobce Tover s.r.l.

Prohlášení o záruce

3-násobná záruka:

 • odolnost vůči opotřebení
 • odolnost vůči vlivu světla
 • odolnost vůči skvrnám

Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na laminátové podlahy pravidelných programů položené v normálně zatěžovaných místnostech v souladu s doporučenou třídou použití dle EN 13329, neplatí však v případě mimořádných chemických a mechanických poškození. Záruka začne platit dnem zakoupení. Záruka není přenosná a poskytuje se pouze prvnímu kupci.

Pokládka

Laminátová podlaha musí být položena v souladu s návodem k pokládce. Návod k pokládce laminátu je obvykle přiložen ke každému třetímu balíku, podrobnější návod k pokládce a údržbě obdržíte zde.

Odolnost vůči opotřebení

Právo na uplatnění reklamace vznikne, pokud je horní vrstva (dekor) zcela odstraněna ve velikosti minimálně jednoho čtverečního centimetru. Oděrky na hranách desek nejsou do záruky zahrnuty.

Odolnost vůči světlu

Vyblednutí na světle dle modré stupnice, nikoliv víc než 6. Proces testování dle EN20105. Vyjmuto je přirozené stárnutí.

Odolnost vůči skvrnám

Při působení následujících látek: čistý aceton, krém na ruce, alkoholické nápoje, přírodní džusy z ovoce a zeleniny, tuky, káva, kolové nápoje, lak na nehty a podobně.

Reklamace

Každá reklamace musí být podána v písemné formě, povinně musí být přiložen originál účtu. Reklamaci je potřeba uplatnit ve lhůtě 30 dní po zjištění závady. Vyhrazujeme si právo prohlídky objektu.

Záruční služby

Záruční služba se řídí výhradně dle současné hodnoty zboží. Stanovení současné hodnoty se vypočítá vzhledem k záruční lhůtě, tak se například kompenzace za třídu opotřebení W31/obytné místnosti ročně sníží o 1/10 hodnoty nového zboží.

Pokud bude reklamaci vyhověno, dodáme kupci bezplatně náhradní zboží na prodejní místo. Náklady pokládky hradí kupec. Tato záruka rovněž nekryje žádné jiné škody a náklady, které by výrobek způsobil. Pokud reklamovaná laminátová podlaha již není k dispozici, bude ze současného prodejního programu vybrána odpovídající náhrada.

Prohlášení o záruce

Společnost Floor Experts s.r.o. ručí za kvalitu prodaných materiálů a provedených služeb v oblasti podlahových krytin za následujících podmínek:

Záruční podmínky:

 • Záruka platí na všechny parkety zakoupené a/nebo namontované společností Floor Experts s.r.o. od 1. 1. 2007.
 • V případě kladně vyřešené reklamace se společnost Floor Experts s.r.o. postará o bezplatné nahrazení nevhodného materiálu a/nebo odstranění nedostatků vzniklých montáží.
 • Parkety musí být namontovány odborně, podle návodů výrobce a dle obecně platných norem a předpisů z oblasti podlahových krytin.
 • Společnost Floor Experts s.r.o. si vyhrazuje právo opravy jednotlivých lamel, prken nebo desek.
 • Pokud již výrobek není k dispozici, bude ze současného prodejního programu vybrána odpovídající náhrada. O komerčním způsobu řešení reklamace rozhoduje Floor Experts s.r.o. po dohodě s kupujícím.
 • Záruka se vztahuje pouze na množství závadného materiálu, specifikované v protokolu, nikoliv na celkové zakoupené množství.
 • SpolečnostFloor Experts s.r.o. neodpovídá za nepřímou škodu, která by vznikla kvůli nekvalitním výrobkům nebo službám.
 • Záruka je uznána pouze tehdy, pokud je reklamace podána písemnou formou ve lhůtě 8 dní od vzniku a při předložení originální, zcela uhrazené faktury.
 • O zřejmých a viditelných závadách parket je třeba neprodleně písemně informovat ve lhůtě 8 dní, nejpozději však před montáží do objektu.
 • Výše škody uznané zárukou se vyhodnotí na základě hodnoty nového materiálu a doby, která od zakoupení uplynula. Každý rok se hodnota sníží o 10 %, což znamená, že se hodnota výměny kvůli kvalitě materiálu v případě záruční doby 5 let každý rok sníží o 10 % ve srovnání s aktuální cenou (např. pokud se závada objeví po dvou letech od zakoupení, hodnota uznané škody se sníží o 20 %).
 

Záruka neplatí v následujících případech:

 • Pokud poškození vznikla v důsledku neodborné montáže třetích osob a/nebo nevyhovujících podmínek při montáži nebo poté (viz Všeobecné podmínky pokládky dřevěných podlahových krytin).
 • Pokud poškození vznikla v důsledku nevhodného podkladu (rovnost, pevnost, tvrdost, kompaktnost, čistota, porózita, složení atd.) nebo použití nevhodných lepidel a podložek.
 • Pokud byla poškození způsobena vlhkostí, dřevokazným hmyzem, neštěstím, vyšší mocí nebo únikem vody…
 • Pokud v důsledku vytápění, chlazení, vlhčení nebo vysoušení místností, slunečního záření vznikly na parketách vizuální a/nebo rozměrové změny a/nebo deformace, které mohou být trvalého nebo sezónního charakteru.
 • Pokud vlivem světla nebo stárnutí došlo na parketách ke změnám barvy
 • Pokud jsou závady následkem normálního opotřebení, neodborné renovace, nedostatečného čištění nebo nesprávné péče o povrch (neodpovídající postupy ošetření, použití nevhodných čisticích nebo chemických prostředků…).
 • Pokud mechanická poškození (trhliny, škrábance, otisky) vznikla kvůli nesprávnému použití, údržbě nebo skladování, obzvláště poškození způsobená botami na podpatku, nábytkem, kameny, domácími zvířaty a podobně (viz návod k čištění a údržbě dřevěných podlahových krytin).
 • Pokud byl výrobek do objektu namontován i přes viditelné závady.
 

Záruční lhůta:

 • Záruční lhůta začíná běžet ode dne zakoupení.
 • Společnost Floor Experts s.r.o. poskytuje pětiletou záruku na kvalitu materiálu, který je zakoupen u společnosti Floor Experts s.r.o., a dvouletou záruku na kvalitu vlastní služby montáže do soukromých bytů.
 • Pro veřejné objekty a prostory je záruční lhůta dva roky, a to jak na materiál, tak na službu montáže.
 • V případě neoprávněného zásahu do výrobku přestává záruka automaticky platit.
 • Pro parkety, na které výrobce poskytuje delší záruční lhůtu, platí záruční podmínky výrobce.

Záruční prohlášení

Společnost Floor Experts s.r.o. ručí za kvalitu prodaných materiálů a provedených služeb v oblasti podlahových krytin za následujících podmínek:

Záruční podmínky:

 • Záruka platí na všechny podlahové krytiny zakoupené a/nebo namontované společností Floor Experts s.r.o. od 1. 1. 2007.
 • V případě kladně vyřešené reklamace se společnost Floor Experts s.r.o. postará o bezplatné nahrazení nevhodného materiálu a/nebo odstranění nedostatků vzniklých montáží.
 • Podlahová krytina musí být namontována odborně, podle návodů výrobce a dle obecně platných norem a předpisů z oblasti podlahových krytin.
 • Společnost Floor Experts s.r.o. si vyhrazuje právo opravy jednotlivých desek.
 • Pokud již výrobek není k dispozici, bude ze současného prodejního programu vybrána odpovídající náhrada. O komerčním způsobu řešení reklamace rozhoduje Floor Experts s.r.o. po dohodě s kupujícím.
 • Záruka se vztahuje pouze na množství závadného materiálu, specifikovaného v protokolu, nikoliv na celkové zakoupené množství.
 • Společnost Floor Experts s.r.o. neodpovídá za nepřímou škodu, která by vznikla kvůli nekvalitním výrobkům nebo službám.
 • Záruka je uznána pouze tehdy, pokud je reklamace podána písemnou formou ve lhůtě 8 dní od vzniku a při předložení originální, zcela uhrazené faktury.
 • O zřejmých a viditelných závadách podlahové krytiny je třeba neprodleně písemně informovat, ve lhůtě 8 dní, nejpozději však před montáží do objektu.
 • Výše škody uznané zárukou se vyhodnotí na základě hodnoty nového materiálu a doby, která od zakoupení uplynula. Každý rok se hodnota sníží o 10 %, což znamená, že se hodnota výměny kvůli kvalitě materiálu v případě záruční doby 5 let každý rok sníží o 10 % ve srovnání s aktuální cenou (např. pokud se závada objeví po dvou letech od zakoupení, hodnota uznané škody se sníží o 20 %).
 

Záruka neplatí v následujících případech:

 • Pokud poškození vznikla kvůli v důsledku neodborné montáže třetích osob a/nebo nevyhovujících podmínek při montáži nebo poté (viz návod k montáži…).
 • Pokud poškození vznikla v důsledku nevhodného podkladu (rovnost, pevnost, tvrdost, kompaktnost, čistota, porózita, složení atd.) nebo použití nevhodných lepidel a podložek.
 • Pokud byla poškození způsobena vlhkostí, hmyzem, neštěstím, vyšší mocí nebo únikem vody, …
 • Pokud v důsledku vytápění, chlazení, vlhčení nebo vysoušení místností, slunečnímu záření vznikly na podlahové krytině vizuální a/nebo rozměrové změny a/nebo deformace, které mohou být trvalého nebo sezónního charakteru.
 • Pokud vlivem světla nebo stárnutí došlo na podlahové krytině ke změnám barvy.
 • Pokud jsou závady následkem normálního používání, neodborné renovace, nedostatečného čištění nebo nesprávné péče (neodpovídající postupy ošetření, použití nevhodných čisticích nebo chemických prostředků…).
 • Pokud mechanická poškození (trhliny, škrábance, otisky) vznikla kvůli nesprávnému použití, údržbě nebo skladování, obzvláště poškození způsobená botami na podpatku, nábytkem, kameny, domácími zvířaty a podobně (viz návod k čištění a údržbě dřevěných podlahových krytin).
 • Pokud byl výrobek do objektu namontován i přes viditelné závady.
 

Záruční doba:

 • Záruční lhůta začíná běžet ode dne zakoupení.
 • Společnost Floor Experts s.r.o. poskytuje pětiletou záruku kvality na materiál, který je zakoupen u společnosti Floor Experts s.r.o., a dvouletou záruku kvality na vlastní služby montáže do soukromých bytů.
 • Pro veřejné objekty a prostory je záruční lhůta dva roky, a to jak na materiál, tak na službu montáže.
 • V případě neoprávněného zásahu do výrobku přestává záruka automaticky platit.
 • Pro podlahové krytiny, na které výrobce poskytuje delší záruční lhůtu, platí záruční podmínky výrobce.

Katalogy

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Obraz
 • SKU
 • Prezzo
 • Popis
 • Hmotnost
 • Rozměry
 • Attributes
Kliknutím mimo skryjte panel porovnání
Porovnejte
Porovnejte ×
Let's Compare! Continue shopping